Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de onlineshop – Lucy en dienen zorgvuldig gelezen te worden door elke klant die een online bestelling plaatst.

1.       Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en onlineshop – Lucy.  Door een bestelling te plaatsen verklaard de klant zich dan ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.2  De klant: iedereen die een online bestelling plaats via de onlineshop – Lucy

1.3  Onlineshop – Lucy: eigendom van Schoonheidsinstituut Lucy, Peerderbaan 87, 3960 Bree, België, 089/465358, BTW 0867306791

2.       Overeenkomst tussen de klant en onlineshop – Lucy

2.1  De overeenkomst komt maar tot stand nadat de betaling door de klant is uitgevoerd via de door hem gekozen betalingswijze (Bankoverschrijving, PayPal, VISA, MasterCard, Maestro) en nadat  de betaling geregistreerd  is op onze rekening.

2.2  Voor zover de wet het toelaat, is de klant ermee akkoord, de bewijsstukken van een bestelling via electronische weg niet te betwisten.

2.3   Indien online-shop – Lucy om een bepaalde reden een levering van een bestelling niet kan uitvoeren, zal onlineshop – Lucy dit zo snel mogelijk laten weten aan de klant die op geen enkele manier aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De klant kan dan wel kiezen om voor hetzelfde bedrag andere producten te laten leveren of indien gewenst wordt het gestorte bedrag terug overgemaakt aan de klant door onlineshop – Lucy.

3.       Producten en prijzen

3.1  De producten die verkocht worden via de onlineshop – Lucy zijn allemaal originele Maria-Galland producten.

3.2  De prijzen en aanbiedingen zijn enkel geldig op de dag dat ze aangeboden worden via de onlineshop – Lucy en zolang de voorraad strekt.

3.3  Indien een product niet meer voorradig is bij onze hoofdleverancier zal de klant ook de keuze krijgen om zijn aankoop te annuleren of om een ander product (van dezelfde prijs) te laten naleveren.  Bij annulatie zal onlineshop-Lucy het verschuldigd bedrag terug overmaken aan de klant.

3.4   De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.

 

4.       Betaling en betaalwijze

4.1  De klant verbindt er zich toe om het bedrag dat vermeldt staat op de bestelbon over te maken op onze rekening via één van de betalingsmogelijkheden voorzien op onze online webshop (Bancontact/MisterCash, PayPal, VISA, MasterCard, Maestro, Bankoverschrijving,). Gedetailleerd uitleg over deze betaalsystemen vindt de klant terug op onze online webshop onder het tabblad “betalingssystemen”.

4.2  De online betalingen gebeuren via beveiligde methodes. Onlineshop-Lucy kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden bij misbruiken.

4.3  Betalingen via overschrijving dienen te gebeuren op onze rekening IBAN BE51 0014 0405 2162, BIC GEBABEBB, op naam van Clijsters Lucia.

5.       Levering , leveringstermijnen en verzendkosten

5.1   Onze producten worden geleverd via Bpack

5.2  De verzendkosten zijn terug te vinden op de onlineshop-Lucy en onder bepaalde voorwaarden worden deze voor de rekening van onlineshop-Lucy genomen. In de andere gevallen worden deze betaald door de klant.

5.3 Voor bestellingen vanuit België, Luxemburg en Nederland boven 75€ inclusief BTW nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Voor bestellingen vanuit België, Luxemburg en Nederland onder 75€ zijn de verzendkosten ten laste van de klant.

5.4 Voor bestellingen vanuit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk boven 100€ inclusief BTW nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Voor bestellingen vanuit  Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onder 100€ inclusief BTW zijn de verzendkosten ten laste van de klant

5.5  Levering worden gedaan op het leveringsadres dat de klant opgeeft in zijn bestelling. Producten worden ook enkel geleverd in de landen die vermeld staan in ons overzicht van de verzendkosten.

5.6  Onlineshop-Lucy voorziet een leveringstermijn van 4 à 5 werkdagen na het ontvangen van de betaling op onze rekening. In geen enkel geval heeft de klant recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.

6.       Terugneming/herroepingsrecht

6.1   Indien de klant wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de onlineshop-Lucy daarvan op de hoogte te brengen via mail binnen de 14 dagen na aankoop.

6.2  Het product dient dan  terug gezonden te worden naar Schoonheidsinstituut Lucy, Peerderbaan 87, 3960 Bree, België. De producten dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking (zowel karton als plastiek).

6.3  De verzendkosten voor terugzending van producten van klant naar Schoonheidsinstituut Lucy zijn steeds voor rekening van de klant.

6.4  Bij ontvangst van de teruggezonden producten zal de originele verpakking  gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigd bedrag terug overgemaakt worden aan de klant via dezelfde rekening dat de betaling gebeurde bij de bestelling.

6.5  Bij beschadiging van de verpakking zal de klant op de hoogte gebracht worden via mail door onlineshop-Lucy. De producten zullen dan gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de klant in Schoonheidsinstituut Lucy of op vraag van de klant terug overgemaakt worden naar het leveringsadres mits het eerst opnieuw betalen van de verzendkosten door de klant aan onlineshop-Lucy.

7.       Gegevens van de klant

7.1 Door gebruik te maken van de onlineshop-Lucy stemt de klant in met het verzamelen en het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens maar dan enkel in het kader van klantenbeheer. Deze gegevens worden opgenomen in de databank klanten onlineshop-Lucy.

7.2  De klant heeft steeds het recht om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit het klantenbestand van onlineshop-Lucy. Hij dient daarvoor een aanvraag te versturen via mail.

8.       Geschillen

8.1  Eventuele geschillen tussen Onlineshop-Lucy en een klant zullen bij ontstentenis van een onderlinge overeenkomst voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in België.